شناسنامه‌ی بیمارستان  تخصصی و فوق تخصصی خصوصی گلسار رشت

مقدمه

بیمارستان یکی از سازمان های اجتماعی است که با استفاده از تسهیلات، تجهیزات و منابع انسانی در

استرداد سلامت افراد جامعه و حفظ و توسعه سطح سلامتی و تندرستی جامعه نقش بسزایی دارد.

بیمارستان نشانه تمدن جامعه است و محلی است که افراد با تخصص های گوناگون و با تجهیزات پیچیده در

کنار هم جمع شده اند تا بیماران را از لحاظ بهداشتی و درمانی یاری دهند.

بیمارستان با سه گروه متفاوت از عوامل که از جامعه بزرگتری هستند سرو کار دارد که عبارتند از:

- عرضه کنندگان مراقبت بهداشتی یعنی پزشکان ،پرستاران ،کاردانان و کارکنان پیراپزشکی که

کارکرد های بالینی را انجام می دهند

- گروه مدیریت اجرایی و گروه پشتیبانی شامل کارکنانی که کارکرد های غیر بالینی بیمارستان

 را انجام می دهند

- مهمترین گروه کسانی هستند که دو گروه نخست باید به آنان فایده برسانند،یعنی بیمارانی

که برای دریافت خدمات بیمارستان به آن مراجعه می کنند.


وظیفه هر بیمارستان این است که همیشه و به بهایی که جامعه بتواند از عهده اش بر آید به

همه مردم خدمت برساند.

نخستین وظیفه بیمارستان تدارک مراقبت پزشکی برای جامعه است ولی بیمارستان دو نقش مهم دیگر هم

 دارد که عبارتند از آموزش برای همه کارکنان خود و آموزش برای مردم . که این اهداف زمانی حاصل می گردد

که بیمارستان به دنبال استاندارد سازی در همه زمینه ها باشد  و تنها به درمان بیماران توجه نداشته باشد.


معرفی بیمارستان

بیمارستان گلسار یکی از بیمارستانهای خصوصی در سطح استان گیلان می باشد که به صورت هیأت مدیره ای

  و با تعداد 5 نفر اعضا ی هیئت مدیره  اداره می گردد.

بیمارستان در زمینی به مساحت 11062 مترمربع ،با زیر بنای 9582 مترمربع ، به صورت Tشکل و در 3 طبقه

ساخته شده است.

مشخصات اصلی بیمارستان

آدرس  : استان     (گیلان)             شهر      ( رشت )         خيابان (سمیه / گلسار )
      
تاريخ تاسیس : 1375

درجه‌ی بیمارستان : درجه 1

نوع فعالیت : درمانی

نوع وابستگی : خصوصی

در زمره بیمارستانهای : تخصصی و فوق تخصصی

تعداد تخت فعال : 188

شماره پروانه تاسيس : شرکت گیل تاریخ 18 /8/53  شماره ثبت 436


برچسب‌ها: چارت سازمانی بیمارستان, بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی, بیمارستان خصوصی, وظایف بیمارستان

ارسال در تاريخ جمعه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۳